Loe Elektro Kompetanse

Tilbyder av kurs og opplæring, salg av sikkerhetsutstyr og verneutstyr, og leverandør IK systemer for intern og ekstern kunder.

Alle våre kurs tilbys som nettbaserte løsninger.

Rådgiver og kursholder

Loe Elektro Kompetanse har spisskompetanse på kursing innen elektrorelatert regelverk

FSE & FØRSTEHJELP

Førstehjelpskurs med sertifisert instruktør (hvis ønskelig bruk av hjertestarter).

Les mer »

MASKINFORSKRIFT

Vi tilbyr kurs for Maskinforskrift og NEK EN 60204-1.

Les mer »

NEK 400

NEK 400 kurs for landbruk, industri, bolig, våtrom (bad), jording og verifikasjon.

Les mer »

ELDRE REGELVERK

Hvordan forholde seg til eldre regelverk ved arbeid på/endring/utvidelse av eksisterende installasjoner.

Les mer »

FSE INSTRUERT PERSONELL

Kurset er bygget opp i fra FSE forskriftens krav samt føringene for instruerte i fra DSB.

Les mer »

SPESIALKURS

Vi tilbyr skreddersyr kursløsninger  ta kontakt for en uforpliktende samtale

Les mer »

HMS / IK SYSTEMER

IK systemer for bedrifter med ansatte som utfører arbeid og vedlikehold på elektriske anlegg.

Les mer »

ANDRE KURS

Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi tilby flere kurs.

Les mer »

Noen av våre kunder