Kurs

Vi tilbyr følgende åpne og bedriftsinterne kurs på pris etter forespørsel.

Alle våre kurs tilbys som nettbaserte løsninger.

FSE & FØRSTEHJELP

Kurset dekker myndighetenes krav til årlig opplæring av elektrofagarbeidere Lavspent/høyspent. Innholdet baserer seg på Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Kurset tar for seg reelle ulykker, holdninger til sikkerhet, farer ved elektrisitet, roller, ansvar, arbeidsmetoder og verneutstyr. Opplæring i førstehjelp med fokus på strømrelaterte ulykker.

Varighet fra 4 timer.

FSE INSTRUERT FØRSTEHJELP

Kurset dekker myndighetenes krav til årlig opplæring av instruert personell. Innholdet baserer seg på Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Kurset tar for seg reelle ulykker, holdninger til sikkerhet, rollen instruert person, ansvar, betjening og funksjon av sikringer, effektbrytere og annet relevant utstyr. Opplæring i førstehjelp med fokus på strømrelaterte ulykker.

Varighet fra 4 timer. 

NEK 400

Kurset tar for seg samspillet med Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og NEK 400, og skal gi deltakerne bedre forutsetning for å forstå oppbygningen og hvordan man anvender normen. Innholdet i kurset tilpasses kundenes ønske basert på anleggstypene det arbeides på. Eksempler på emner kan være Jording, verifikasjon, nettsystemer, Manuell prosjektering, Elbil lading, medisinske områder.

Varighet Fra 4 timer.

FORSKRIFT OM MASKINER

Kurset er et innføringskurs i regelverk som gjelder for maskiner, og tar for seg krav som gjelder ved bygging av maskiner. Viktige prinsipper rundt maskinsikkerhet, risikovurdering, kompetansebehov og dokumentasjon som må være på plass før maskiner som skal settes i drift. Innholdet skal gi deltakerne kunnskap om rollen som maskinbygger. Og ansvarsfordeling mellom maskinbygger og Installatør. 

Varighet fra 4 timer.

ELDRE REGELVERK

Kurset gir en innføring i tidligere regelverk og gir deltakerne bedre forutsetninger for å kunne vedlikeholde, drifte og utføre endringer/utvidelser på elektriske anlegg som er bygget etter eldre regelverk. Innholdet tar for seg spesielle krav i Forskrift for elektriske anlegg (rødboka), Forskrift om elektriske bygningsinstallasjoner (FEB 88,91) og tidligere utgaver av NEK 400.

Varighet fra 3 timer.

 

SPESIALTILPASSEDE KURS

Ved behov kan kan vi skreddersy kursløsninger etter kundens ønske, da kan emner og innhold settes sammen for best mulig dekke samlet kompetansebehov. For eksempel kan det årlige FSE kurset kombineres med ett tilpasset kurs i Nek 400, hvor vi sammen velger hvilke emner som skal i inngå i opplæringen.

Varighet etter avtale.

 

 

KURS I OVERORDNET ELEKTRORELATERT REGELVERK

Kurset er tilpasset ledere i elektrobedrifter og tar for seg sentrale forskrifter som man bør ha kjennskap til som leder i foretak som utfører arbeid på elektriske anlegg. FSE FEL FEF FEK FEU og FOM. Kurset tar for seg oppbygning av regelverket og hvordan regelverket kan etterleves i praksis. Kurset gir økt forståelse og oversikt over de plikter og ansvar som for personell som jobber i virksomheter som har elektropersonell ansatt.

Varighet fra 7 timer.

INTERNKONTROLL FOR ELEKTROVIRKSOMHETER

Kurset gir en innføring i Internkontrollforskriften, med fokus på å etterleve krav for virksomheter med elektropersonell ansatt. Opplæringen tar for seg innholdet i ett internkontrollsystem for installasjonsvirksomheter. Gjennom kurset kan vi gi opplæring i bedriftens eget ik system samt bistå med vidreutvikling dokumenter, sjekklister og annet basert på behov eller mangler etter gitt av DLE ved revisjon.

Varighet etter avtale.

KURS SOM TILBYS GJENNOM VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Kurs som tilbys gjennom våre sammarbeidspartnere. Vi jobber tett med ett sterkt fagmiljø innen opplæring og kan tilby en rekke kurs.  Her er noen eksempler:

  • Forberedende kurs til elektroinstallatørprøven kurset for deg som ønsker å bestå
  • EX/ ATEX kurs installasjoner og utstyr for eksplosive områder
  • Elkontroll 405 1-2-3 kurset for deg som ønsker sertifisering innen elkontroll

Varighet etter avtale. 

KURS I MEDISINSKE OMRÅDER

Kurser tar for seg viktige forhold ved arbeid i medisinske områder.
Alt fra rutiner og fokus ved arbeid på sykehus til teknisk forståelse
vedrørende oppbygning av elektriske anlegg. Kurset baserer seg på NEK 400
med hovedfokus på del 710. Kurset er bygget opp av ulike moduler og kan tilpasses etter kundens ønske.
Kurset kan også tilpasset deltakernes forkunnskap og om det skal være rettet mot utførende eller prosjekterende.

Varighet fra 4 timer

ELEKTRIKERFAGBREV SOM PRIVATIST ELE3103/ELE2102  

i har gjennom opplæringskontoret på Jaren og i egen regi, hjulpet mange kandidater frem mot beståtte eksamner i elektrikerfaget.

Våre dyktige instruktører har knekt eksamenskoden og vil fokusere på kjerneområdene som eksamen baserer seg på.

Vi gjennomfører dette både via teams og klasseromsundervisning basert ønske og behov.

Vi har også lang erfaring med å preppe kandidater frem mot den praktiske fagprøven, og kan kjøre tilpasset opplæring for denne målgruppen, ved behov.

STYRK KOMPETANSEN I SOLCELLE INSTALLASJONER

Vi tilbyr kursing og opplæring for de som ønsker å ta steget og begynne med solcelle installasjoner.

  • Prosjektering og planleggning av en installasjon.
  • Praktisk installasjon av solcelle anlegg, unngå fallgruvene.
  • Sluttkontroll og dokumentasjon NEK 400/446 av solcelle installasjoner.
  • Kvalitetsikring der vi kommer ut og måler og gjennomgår utført arbeid.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.