IKK Norge IK systemet

IK system IKK Norge tilbys i modul for virksomheten. IK-systemet ivaretar ledelse, ansatte og revisjoner fra myndigheter (DLE).
Flere hundre virksomheter benytter systemet i dag.

Avvik

IK systemene har gode enkle avvikssystemer

Oppdateringer

IK systemene har egne sjekklister for oppfølging og overvåke av egen internkontroll iht. kravene i IK forskriften

Kurs og handlingsplaner

IK systemene har egen modul for oppfølging av kursbeviser og handlingsplaner

Dokumenter

IK systemene har rutiner, prosedyrer, instrukser og beredskapsplaner for strømulykker

Bemyndigelser

IK systemet har eget oppsett for navnelister med bemyndigelser som er nødvendig iht. elektroregelverket

Ansatte og pårørende

Det er egne oppsett for ansatte og pårørende samt egne mailvarsling systemet som er automatisk

Tilbakemeldinger fra kunder:

Vi har brukt systemet i 5 år, enklere system skal man lete lenge etter
Vi nesten gleder oss til elverksrevisjoner med dette systemet

Slike tilbakemeldinger setter vi stor pris på!