FSE – Instruert personell med førstehjelp

Trenger du eller dine ansatte opplæring i FSE?

Sikkerhetsforskriften stiller krav til at det gis nødvendig årlig opplæring av personell innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg), og inneholder også en innføring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Kurset foregår som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover, forskrifter og standarder. Det er viktig at du i tillegg til teoretisk gjennomgang av førstehjelp får praktisk øvelse i HLR (munn- til munn og hjertekompresjon). Vi kan koordinere praktisk del, om ønskelig.

Målgrupper

For å kunne opprettholde nødvendig drift, kan virksomheten ha behov for å instruere sentrale funksjoner i organisasjonen til å utøve enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver på elektriske anlegg, for eksempel

 • Service- og vedlikeholdspersonell
 • Drifts-, prosess- og maskinoperatører
 • Skiftledere
 • Vaktmestre
 • Bønder eller driftspersonell i landbruket
 • Butikkansatte

Deltakerforutsetninger

Ingen særskilte forkunnskaper for å delta på kurset.

Læringsmål

Deltakeren skal være i stand til å redegjøre for opparbeidet kunnskap, anvende arbeidsmetoder og gjenkjenne

 • og redegjøre for farer og opptre i samsvar med internkontrollsystemet
 • og være i stand til å velge og bruke riktig verneutstyr
 • og forstå et strømskadeomfang, ta ansvar, iverksette tiltak, varsle og redegjøre for bevissthet og pust og prosessene med hjerte- og lungeredning og sideleie
 • arbeidsinstruks for instruert personell og innse sin rolle ut fra egne kvalifikasjoner

Etter å ha blitt instruert av sakkyndig person, skal deltakeren være i stand til å utøve rollen som instruert person i henhold til instruksen.

Kursinnhold

 • Bruk av regelverk
 • Organisering og internkontroll
 • Ulykker
 • Risikovurdering
 • Verne- og sikkerhetsutstyr
 • Måleinstrumenter
 • Arbeidsmetoder for lavspenning
 • Beredskap og redning
 • Førstehjelp

Praktisk informasjon

Kurset foregår som teoretisk opplæring, og bør kombineres med praktisk opplæring i HLR.

 1. Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.
 2. Praktisk opplæring: Den praktiske opplæringen foregår fysisk hos bedrift. Våre samarbeidspartnere holder til rundt om i hele Norge. Ta kontakt så finner vi det kurset som er nærmest deg!

   Ta kontakt for en uforpliktende samtale.